Stopića pećina

Stopića pećina se nalazi na severoistočnoj strani planine Zlatibor, između sela Rozanstva i Trnave. Udaljena je 250 km od Beograda, 30 km od Užica, a od turističkog centra Zlatibora svega 19 km. Iznad pećine prolazi magistralni put Zlatibor – Sirogojno, od koga je uređena prilazna staza do same pećine. Stopića pećina je rečna pećina, kroz koju protiče Trnavski potok. Sastoji se od tri speleoloska i hidrološka horizonta: periodično poplavljeni, rečni horizont i najmlađi horizont pukotina. Stopića pećina je, bez svog najmlađeg sistema, dugačka 1691,5 m, pokriva površinu od 7911,5 metara kvadratnih i ima zapreminu od preko 120 000 kubnih metara.

Pećina ima impresivni ulazni otvor sa desne strane reke Pristavice. Ulaz se nalazi na 711,18 m nadmorske visine, širok je 35 m i visok 18 m. Klima u pećini je pod uticajem spoljašnje klime, zimi je hladno, a leti toplo. Stopića pećinu čine pet celina: Svetla dvorana, Tamna dvorana, Velika sala sa kadama, Kanal sa kadama i Rečni kanal. Turistički deo pećine ima nekoliko atraktivnih elemenata, kao što su: prostrani ulaz, dugure – otvori na tavanici, siparska kupa „Pseće groblje“, vodopad „Izvor života“ i niz bigrenih kada. Bigrene kade, svojom specificnošću predstavljaju zaštitini znak pećine, nastale su taloženjem krečnjaka. To su udubljenja oivičena kamenim zidovima, odnosno vijugavim, rumenkastim bigrenim naborima u njima se nakuplja voda, koja se kaskadno preliva iz kada. Bigrene kade su periodično poplavljene, pa se svojom veličinom u dubinom, neke i do 7 m, izdvajaju od drugih u Srbiji. U Rečnom kanalu postoji vir, ispod koga nastaje bigreni tobogan, koji prelazi u bigrene kaskade, između kojih su bigrene kade i „džinovsku lonci“. Voda se sliva niz kaskade, stvarajući slapove, pri malim vodama, dok se pri većim vodama formira jedinstven vodopad, čija je visina 9,44 m. Od zaglušujućeg huka vode ne može se čuti sagovornik. Kao sa neba sručuje se zapenušana vodena masa, od kapljica treperi vazduh a sa mokrih zidova bije hladnoća a posetioca obuzima jeza u mrklom mraku pećine. Uprkos jezi, vodopad je nazvan „Izvor života“.

pecina1
pecina1
pecina2
pecina2
pecina3
pecina3
pecina4
pecina4
pecina9
pecina9